Ronneby Städ & Alltjänst

Alla tjänster och all service utföres av kunnig, yrkesskicklig och kundvänlig personal. Företaget ger internt personalen utbildning/info i städteknik, ergonomi och miljötänkande.

I vårt arbete använder vi städkem i så liten utsträckning som möjligt, vi strävar efter att på sikt ha en kemfri städning för att minska belastningen på en redan ansträngd miljö. Vi tillhandahåller en mängd tjänster, vi är ett ALLTJÄNST-företag med mycket kunnande.

Vi garanterar alltid: Kvalitet Service Ansvar Kompetens

 • Fönsterputsning
 • Hushållsnära tjänster (hemstäd)
 • Kontorsstädning
 • Flyttstädning
 • Golvvård
 • Industristädning
 • Butiks- & varuhusstädning
 • Storstädning
 • Dödsbon köpes
 • Reklamskyltstvätt
 • Omflyttningar
 • Fastighetsskötsel
 • Trädgårdsskötsel
 • Uthyrning av personal
 • Förmedling av tjänster
 • Konsultverksamhet
 • Magasinering/Lagerhotell